TV Reklame

Televizijska reklama (skraćeno: TV reklama) je specifična audio-vizuelna forma propagande, namenjena za oglašavanje proizvoda, usluga, i sl. na televizijskim stanicama.

Pod pojmom telvizijska reklama, obično se misli na minijaturni reklamni film, kratku video-audio formu u kojoj se, prema svim pravilima filmske umetnosti (filmskog jezika), javnosti prezentira određeni proizvod, usluga ili nekakva ideja koju je potrebno afirmisati, objaviti, upoznati sa njom zainteresovane pojedince, odnosno ciljne društvene grupe.

Prva televizijska reklama emitovana je u SAD 1. jula. 1941. godine u 8 sati ujutro. Televizijska stanica WNBT zvanično je objavila u svom programu reklamni znak kompanije satova.

Posaljite nam poruku

Kontakt info

Mi 6 Srbija: 066 37 38 39 - tel, viber, whatsapp

Mi 6 Autrija: 066 777 40 333 - tel, viber, whatsapp

Mi 6 Švajcarska: 076 212 79 79 - viber, whatsapp

Skype: Compair

Zoom: zeksne@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mi6studios

Youtube: Mi 6 StudioS

Instagram: https://www.instagram.com/mi6_studios/

Search